PERINGATAN

Kami sedang mengemaskini sistem perbankan milik Persatuan iaitu bagi akaun Bank Islam. Mohon waris2 untuk tidak memasukkan sebarang wang ke dalam akaun Bank Islam tersebut buat masa ini. Kami akan memaklumkan sekiranya akaun ini telah sedia untuk digunakan nanti. Sekian harap maklum. Terima Kasih.

Leave a Comment